Asianajajaliiton valvontalautakunta ja kuluttajariitalautakunta

Mahdollisten erimielisyyksien esiintyessä pyrimme ratkaisemaan asiat ensisijaisesti neuvottelemalla.

Mikäli toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii myös riippumaton valvontalautakunta, jonka puoleen asiakas voi kääntyä. Lisätietoa valvontalautakunnasta löydät www.valvontalautakunta.fi.