Etämyynnin ennakkotiedot

1 Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy (jäljempänä ” Asianajotoimisto Liuksiala”)
Töölönkatu 4, 3. kerros
00100 Helsinki
+358 46 921 5778
office@liuksiala.com

Asianajotoimisto Liuksiala on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimistomme Y-tunnus on 3170218-7 ja arvonlisäverotunniste FI3170218-7.

Asianajotoimisto Liuksialan asianajajat ovat merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajia valvova viranomainen on Suomen Asianajajaliitto, PL 194 (Simonkatu 12 B 16), 00101 Helsinki, puh: (09) 6866 120, e-mail: info@asianajajaliitto.fi.

2 Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo

Asianajotoimisto Liuksialan kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä Asianajotoimisto Liuksialalle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän toimeksiannon vastaanottamisesta. Toimeksianto voidaan peruuttaa käyttäen oheista peruuttamislomaketta tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta edellä mainitun peruuttamisajan päätyttyä, ellei asiakas pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti Asianajotoimisto Liuksialaa aloittamaan toimeksiannon hoitamista jo aiemmin. Mikäli asiakas on pyytänyt Asianajotoimisto Liuksialaa aloittamaan toimeksiannon hoitamisen, asiakkaalla on velvollisuus maksaa Asianajotoimisto Liuksialalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä. Peruuttamisoikeutta ei enää ole, jos Asianajotoimisto Liuksiala on jo ehtinyt hoitaa toimeksiannon kokonaan.

Kun sekä asiakas että Asianajotoimisto Liuksiala ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.  Lisäksi asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää Asianajotoimisto Liuksialan toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.