Aaro Liuksiala – Asianajotoimisto Liuksiala & Co
Aaro Liuksiala – Asianajotoimisto Liuksiala & Co

Aaro Liuksiala

Neuvotteleva lakimies, varatuomari, diplomiekonomi

+358 400 445 365
aaro.liuksiala@liuksiala.com

Opinnot

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto
Diplomiekonomi, Svenska handelshögskolan
Syventäviä opintoja, City of London School of Polytechnic

Toiminnan painopistealueet

 • rakennus-, kaavoitus- ja ympäristöoikeus
 • riitojen sovittelu, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit
 • yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt
 • kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus
 • asunto-osakeyhtiöasiat

Toiminut mm. seuraavissa asiantuntijatehtävissä

 • Rakennustietosäätiön asiantuntijana osallistunut useiden rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja sopimusten laadintaan
 • Konsulttitoiminnan Yleisiä sopimusehtoja KSE laatineen toimikunnan puheenjohtajana
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y:n rakennusalan riitakysymyksiä sovittelevan ja lausuntoja antavan Sovittelukamarin puheenjohtajana
 • Suomen toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL r.y:n sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n suunnittelu- ja konsulttialan sovintolautakunnan puheenjohtajana
 • Ulkomaankaupan Agenttiliitto r.y:n lainopillisena neuvonantajana
 • Kauppaedustajista ja myyntimiehistä annettua lakia (8.5.1992) valmistelleen työryhmän jäsenenä
 • Keskuskauppakamarin kansainvälistä kauppakäytäntöä tutkivan työryhmän jäsenenä
 • puheenjohtajana ja jäsenenä välimiesoikeuksissa sekä erimielisyyksien sovittelulautakunnissa
 • hallituksen jäsenenä kotimaisissa ja ulkomaisissa yrityksissä
 • kouluttajana Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen, Aalto-yliopiston, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n, Suomen Lakimiesliiton, Helsingin kauppakamarin sopimusoikeuden ja rakennuttamisen kursseilla.

Jäsenyydet ammatillisissa järjestöissä

Suomen Lakimiesliitto
Suomen välimiesoikeusyhdistys
International Bar Association

Julkaisuja

 • Rakennussopimukset, käytännön käsikirja, 6. uusittu laitos 2004
 • Rakennussopimukset 2014, yhdessä Pia Stoorin kanssa
 • Kauppasopimukset, käytännön käsikirja, 1990
 • Tavoite- ja kattohintaurakka, Helsinki 2011, yhdessä Ville Laineen kanssa
 • Artikkeleita sopimusoikeudesta, ulkomaankaupasta ja rakentamisen oikeudellisista kysymyksistä useissa ammattijulkaisuissa

Huomionosoituksia

 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kultainen ansiomerkki
 • Rakennustietosäätiön kultainen ansiomerkki

Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Harrastukset: tennis, golf, mökkeily