Riitojen sovittelu, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt – Asianajotoimisto Liuksiala & Co
Riitojen sovittelu, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt – Asianajotoimisto Liuksiala & Co

Riitojen sovittelu, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Osallistumme erimielisyyksien ratkaisemiseen sekä asianajajina että sovittelijoina ja välimiesoikeuksien jäseninä ja puheenjohtajana. Ensisijainen pyrkimyksemme on ehkäistä ennalta riidat hyvin ja huolellisesti laadituilla sopimuksilla ja toimimalla avustajana sopimusneuvotteluissa. Jos asiat eivät ratkea ilman oikeudenkäyntiä, niin hoidamme oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa sekä hallinnollisessa menettelyssä asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla kiinnittäen huomiota oikeudenkäynnin kustannusten pysymiseen järkevällä ja kohtuullisella tasolla.